Produkty

Nechte data pracovat

` Produktový katalog   | iBook (pouze pro MAC, IPad)    
 

Firemní informační systémData pracující v týmu

FIS je aplikační řešení IBM Notes/Domino spojující klíčové požadavky na CRM, DMS, Collaboration a Workflow systém. Jedná se o modulární řešení upravené na míru zákazníka, které na základě struktury organizace vytváří nástroje pro řízení procesů včetně oběhu dokumunetů. Systém pracuje s dokumenty SMK a umožňuje takto nastavené procesy organizace řídit ve vztahu dovnitř i navenek dle platné politiky managementu kvality.

Kontakty
 • evidence kontaktů – zákazníků, dodavatelů, osob
Projekty
 • definice projektového řízení
Produkty
 • nastavení typů produktů, objednávkový systém, alokace zdrojů
Činnosti
 • definice odpovědností uživatelských skupin a uživatelů, postupů
Spisy
 • evidence záznamů, komunikace se zákazníky a dodavateli, vnitrofiremní komunikace
Znalostní databáze
 • podpora uživatelům
Číselníky
 • nastavení číselných řad a typů záznamů
Logy
 • log zasílané interní komunikace
Kontakty
 • evidence kontaktních údajů (zákazníků, dodavatelů, osob)
 • přiřazení zaměstnanců (osob) k organizacím
Projekty
 • nadstavbové řízení přístupových práv
 • zajištění kategorizace spisů a činností (pracovních náplní)
 • evidence projektů a jejich základních vlastností (nebo řízení obdobného typu)
Produkty
 • nastavení typů produktů
 • web rozhraní pro definici vlastností produktů určených k prodeji
 • web rozhraní obj. systému (registrace zájemců a kupujících, zasílání poptávek, objednávek)
 • definice kapacity výroby
Činnosti (pracovní náplně)
 • definice organizačních složek a uživatelů vůči definovaným procesům (pracovní) s uvedením informací pro vykonání příslušného procesu
 • dvouúrovňové nastavení (dle pracovní pozice, osoby/dle projektu)
 • přednastavení údajů pro Spisy
 • stanovení návazností (posloupností) jednotlivých činností (dle pracovní pozice/dle projektu)
Spisy (úkoly a spisy)
 • plánování a evidence spisů (a úkolů) - spisy obsahují údaje o vlastníkovi, odpovědnosti, prioritách, plánu, datu platnosti, stavu, přiložené soubory, přiloženou komunikaci, atd.)
 • přiřazování ke kontaktům, projektům, činnostem, uživatelským skupinám a uživatelům
 • evidence veškeré komunikace
 • návaznost, kategorizace spisů dle jejich typu
 • automatické předvyplňování údajů (na základě předchozího spisu, projektu, činnosti)
 • možnost třídění spisů dle všech údajů v nich uvedených
 • vytváření e-mailových zpráv (e-maily se ukládají automaticky i do poštovní databáze)
 • jednoduché zařazení došlých e-mailů z poštovní databáze
 • schvalování a workflow
 • diskuze uživatelů a její automatické zasílání příslušným uživatelským skupinám a uživatelům
Znalostní databáze
 • evidence vyřešených a nevyřešených problémů uživatelů s ohledem na organizační složky
 • třídění dle klíčových slov (rejstřík) a organizačních složek
Číselníky (nastavení)
 • nastavení číselníků pro ostatní části FIS (především typů a číselných řad Spisů, Projektů)
Logy
 • log zasílané interní komunikace

IBM Notes/Domino je technologie typu klient server, kde aplikace je obvykle umístěna na serveru a klient komunikuje s touto aplikací. Přístup k aplikaci je nativním protokolem nebo internetovým protokolem. Nativní komunikační protokol NRPC (Notes Remote Procedure Call) je použit pro komunikaci mezi serverem Domino a klientem Notes a vzájemně mezi Domino servery. Serverová část se nazývá IBM Domino a klientská část IBM Notes.

Server IBM Domino

IBM Domino server je robustní aplikační/databázový server. Na tomto serveru jsou umístěny aplikace, jejichž služeb využívají uživatelé prostřednictvím IBM Notes klienta (popř. webového klienta). Aplikace na IBM Domino serveru jsou aktivními databázemi. Prostředí IBM Domino je distribuovaným systémem, tzn. že aplikace může být umístěna na více než jednom serveru. Synchronizace mezi servery je zabezpečována službou zvanou replikace. Domino je zároveň serverem pro celou řadu dalších internetových služeb, např. POP3, IMAP, LDAP, MAPI, HTTP, NNTP a podporuje mnoho otevřených standardů, např. HTML/XHTML, XML, Java.

Klient IBM Notes

Primární funkcí klienta IBM Notes je e-mail a další odvozené korporátní služby, jako adresář, kalendář, plánovač, rezervace zdrojů apod. Ovšem hlavní výhodou IBM Notes je možnost rozšíření základní množiny databází o další aplikace.

Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_Notes/Domino

 • komplexní řešení plánování, evidence, řízené archivace, externí i interní komunikace, pravomocí a odpovědností, knowledge base
 • e-mailová komunikace je součástí FIS (odesílané e-maily se ukládají do FIS i do poštovní databáze, doručené e-maily lze přiřazovat jednoduchou formou)
 • práva přístupu k e-mailům jsou automaticky řízena příslušným spisem (úkolem) – centralizace firemních e-mailů (dostupnost pro management a další příslušné uživatele)
 • snadné zajištění zástupnosti (dostupnosti informací) pro řešení úkolů a firemních procesů
 • jednoduchá diskuze (s možností vkládání jakéhokoli typu informací, dokumentů, obrázků, odkazů) s automatickým obesíláním příslušných uživatelů
 • grafické odlišení jednotlivých částí (modulů) FIS
 • datové nastavení typů záznamů, ikon, číselných řad (bez potřeby zásahu do kódu aplikace)
 • minimalizace zobrazovaných informací - vazby mezi jednotlivými částmi (moduly) formou jednoduchých odkazů (prolinkování)
 • automatické řízení přístupu k úkolům a spisům dle nastavení projektů a pracovních náplní
 • definice pracovních náplní na úrovni organizace i projektů s možností nastavení posloupnosti
 • maximální předvyplňování údajů
 • variantní řídící vazba modulů Produkty nebo Projekty s modulem Spisy
 • soulad s managementem kvality ČSN EN ISO 9001:2009
 

Webový portálData pracující na webu

WP je aplikační řešení IBM Notes/Domino vybudované na robustním web rozhraní Domino serveru zajišťující přístup k interním a webovým aplikacím. Jedná se o modulární řešení, které umožňuje propojení s Firemním informačním systémem a integraci s produkty třetích stran. Webový portál zajistí přístup k Vašim softwarovým nástrojům jak pro Vaše zaměstnance, tak i pro Vaše partnery a zákazníky.

Webový portál - web rozhraní
Publikační systém
Produkty
Vizualizace
Měření návštěvnosti
Monitoring uživatelů
Ankety a dotazníky
FAQ
Fulltext
Řízený slovník
Databáze vyhledávaných výrazů
Metadata
Číselníky
Webový portál - web rozhraní
 • nastavení vzhledu, zdrojových kódů, grafických prvků
 • styly a služby web rozhraní
 • konektory
Publikační systém
 • redakce stránek, menu a vlastního obsahu
 • správa odkazů
 • plánování zveřejnění
Produkty
 • nastavení typů produktů
 • web rozhraní pro definici vlastností produktů určených k prodeji
 • web rozhraní obj. systému (registrace zájemců a kupujících, zasílání poptávek, objednávek)
 • definice kapacity výroby
Vizualizace
 • vytváření grafických výstupů pro další využití na Web rozhraní
 • dynamické výstupy
Měření návštěvnosti
 • měření všech stránek vytvářených publikačním systémem
 • možnost vytváření grafických výstupů
Monitoring uživatelů
 • nástroje pro zjišťování chování uživatelů web rozhraní
Ankety a dotazníky
 • vytváření anket a dotazníků
FAQ
 • nástroje pro nápovědu a časté otázky
Fulltext
 • nástroje pro vyhledávání přes různé množiny dat
Řízený slovník
 • nástroje pro upřednosťněné výrazy a syntaxe klíčových slov
Databáze vyhledávaných výrazů
 • nástroje pro sledování četnosti vyhledávaných výrazů
Metadata
 • nástroje pro popis a katalogizaci web stránek portálu
Číselníky
 • centrální báze číselníků pro třídění obsahu a dat web portálu

IBM Notes/Domino je technologie typu klient server, kde aplikace je obvykle umístěna na serveru a klient komunikuje s touto aplikací. Přístup k aplikaci je nativním protokolem nebo internetovým protokolem. Nativní komunikační protokol NRPC (Notes Remote Procedure Call) je použit pro komunikaci mezi serverem Domino a klientem Notes a vzájemně mezi Domino servery. Serverová část se nazývá IBM Domino a klientská část IBM Notes.

Server IBM Domino

IBM Domino server je robustní aplikační/databázový server. Na tomto serveru jsou umístěny aplikace, jejichž služeb využívají uživatelé prostřednictvím IBM Notes klienta (popř. webového klienta). Aplikace na IBM Domino serveru jsou aktivními databázemi. Prostředí IBM Domino je distribuovaným systémem, tzn. že aplikace může být umístěna na více než jednom serveru. Synchronizace mezi servery je zabezpečována službou zvanou replikace. Domino je zároveň serverem pro celou řadu dalších internetových služeb, např. POP3, IMAP, LDAP, MAPI, HTTP, NNTP a podporuje mnoho otevřených standardů, např. HTML/XHTML, XML, Java.

Klient IBM Notes

Primární funkcí klienta IBM Notes je e-mail a další odvozené korporátní služby, jako adresář, kalendář, plánovač, rezervace zdrojů apod. Ovšem hlavní výhodou IBM Notes je možnost rozšíření základní množiny databází o další aplikace.

Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_Notes/Domino

 • bezpečnost a stabilita i při velkém počtu uživatelů
 • jednoduchá správa obsahu
 • flexibilita redakčních zásahů
 • kompatibilita s moderními web kódy a styly (responzivní weby)
 

Vizualizace dat

S využitím dalších softwarových nástrojů umíme Vaše data převést do grafické podoby a udělat je dynamickými. Široký výběr grafů/kartogramů, jejich vzájemné propojování, animace, úplná kontrola estetického ztvárnění, možnost exportu do různých formátů (*.jpg, *.png,*.pdf, *.svg). Data jsou prezentována na míru podle Vašich potřeb, tak aby byla pro uživatele srozumitelná a zajímavá.


 • široká knihovna grafů, kartogramů
 • možnost napojení na databázové systémy, import v csv formátu
 • možnost exportovat grafy do různých formátů
 • použitelné na PC, tabletech, mobilních telefonech
 • užvatelská přívětivost, bohatá dokumentace

Naše služby

 • Analytické a auditní služby
 • Návrhy konsolidace IT
 • Redesign firemních procesů
 • Migrace dat
 • Projektové řízení
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
 • Dokumentově orientované systémy
 • Oběh dokumentů (Workflow)
 • Řešení pro spolupráci (Groupware & Collaboration)
 • Systémy správy obsahu (CMS)
 • Přispůsobení šířce zobrazení Vašeho zařízení
 • HTML 5 / CSS3
 • Bootstrap/Less
 • Individuální řešení podle potřeby zákazníka
 • Projekty řídíme metodikou Prince 2.
 • Správa a údržba ICT
 • Vícerozměrné databáze
 • Znalostní systémy
 • Groupware, workflow
 • Vývoj, řešení na zakázku

Případové studie / články

Naši klienti