O nás

Snažíme se pro naše zákazníky jen o to nejlepší

Vítejte

Jsme vydavatelskou, poradenskou a technologickou společností. Více než 17 let se věnujeme práci s daty, poradenství, vývoji a implementaci informačních systémů. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní koncerny, úřady veřejné správy i české podniky. Jsme vydavatelem serverů statnisprava.cz a HelpGDPR.cz.Společnost European Business Enterprise, a.s., IČO 251 30 382, se sídlem Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že dne 24.4.2017 v rámci rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo přijato usnesení o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie. Tato změna podoby akcií Společnosti z kmenových akcií na jméno v listinné podobě na zaknihované kmenové akcie na jméno byla do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsána dne 25.4.2017.

Společnost tímto v návaznosti na rozhodnutí o přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s § 529 obč. zák. č. 89/2012 Sb., aby ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku odevzdali listinné akcie Společnosti. Odevzdání akcií je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Společnosti.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, bude mu v souladu s § 531 obč. zák. určena dodatečná lhůta s upozorněním, že akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Akcionář je povinen při odevzdání akcií sdělit Společnosti číslo účtu v příslušné evidenci, na který nají být akcie zaevidovány. Nesdělí-li akcionář číslo účtu při odevzdání akcií, bude mu v souladu s § 53 odst. 1 obč. zák. určena dodatečná lhůta, která nebude kratší než tři měsíce.


Ing. Vladimír Paclík

člen představenstva - European Business Enterprise, a.s.

Naše produktyNapsali o nás

Naši klienti