O nás

Snažíme se pro naše zákazníky jen o to nejlepší

Vítejte

Jsme vydavatelskou, poradenskou a technologickou společností. Více než 17 let se věnujeme práci s daty, poradenství, vývoji a implementaci informačních systémů. Mezi naše zákazníky patří nadnárodní koncerny, úřady veřejné správy i české podniky. Jsme vydavatelem serverů statnisprava.cz a HelpGDPR.cz.Společnost European Business Enterprise, a.s., IČO 251 30 382, se sídlem Masarykovo nám. 14/10, 251 01 Říčany, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, tímto oznamuje akcionářům Společnosti konání řádné valné hromady dne 14.1.201.


P O Z V Á N K A
Představenstvo společnosti
European Business Enterprise, a.s.
se sídlem Masarykovo nám. 14, Říčany
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 14.1.2019 ve 13.00 hod.
v sídle notářského úřadu JUDr. Dany Skružné, Londýnská 55, Praha 2, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Osvědčení účasti, ověření počtu hlasů a volba orgánů valné hromady
3. Schválení přeměny všech akcií Společnosti na jméno v podobě listinné
4. Různé
5. Závěr

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje třemi čtvrtinami přítomných hlasů přeměnu akcií:


222 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v zaknihované podobě
na
222 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje třemi čtvrtinami přítomných hlasů přeměnu akcií:
480 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v zaknihované podobě
na
480 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v listinné podobě


V Říčanech dne 10.12.2018

Ing. Vladimír Paclík

člen představenstva European Business Enterprise, a.s.

Naše produktyNapsali o nás

Naši klienti