+420 323 601 531 | +420 739 012 615 | info@ebe.cz

Risk Analysis Manager

Dynamické řízení bezpečnosti

Risk Analysis Manager - RAM

RAM je softwarový nástroj pro řízení záznamů, vytváření jejich vazeb, sdílení informací a reportingu v oblasti bezpečnosti. RAM je dynamické softwarové řešení, které původně vzniklo pro ulehčení práce našeho týmu aditorů a konzultantů v oblasti bezpečnosti.
RAM je platforma, která umožňuje jednoduchou správu a řízení aktiv, rizik a související bezpečnostní dokumentace. RAM pomáhá efektivně analyzovat zranitelnosti, rizika, plánovat opatření a vyhodnocovat účinnost celého systému řízení bezpečnosti.

RAM je vytvořen v bezpečném prostředí Lotus Notes/ Domino, se šifrováním až na úroveň jednotlivých dokumentů. Provoz RAM probíhá v prostředí s garantovanou bezpečností a certifikací ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 27001:2014:S RAM zavedete systém řízení bezpečnosti ve Vaší organizaci efektivně a v souladu s platnou legislativou. RAM Vám bude v každém okamžiku poskytovat aktuální informace o stavu systému řízení bezpečnosti a bude Vaším pomocníkem i v rutinních činnostech - například při tvorbě bezpečnostní dokumentace, přípravě havarijních plánů nebo při provozu a rozvoji Vašeho IT. RAM Vám umožní sdílet důležité informace se všemi členy Vašeho týmu.

K RAM poskytujeme podporu certifikovaných konzultantů v oblastech bezpečnosti definované normami ISO 27001+, ISO 22301, ISO 31000 a zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Oblasti použití

  • Řízení kybernetické bezpečnosti (CSMS)
  • Řízení rizik informací (IRMS)
  • Řízení bezpečnosti informací (ISMS)
  • Řízení kontinuity činností (BCMS)

Možnosti implementace

  • on-premise - instalace v prostředí vlastní infrastruktury klienta
  • SaaS - software as a service - poskytnutí SW nástrojů formou služby
  • on demand - poskytujeme naše SW řešení i pro ad-hoc požadavky našich zákazníků

Zašlete nám poptávku

Oblasti bezpečnosti

ISO 27001+
ISO 22301
ISO 31000
Zákon č. 181/2014 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb.
Nařízení EK 2016/679 (GDPR)

Funkcionality

Volitelná struktura dat
Historizace a verzování záznamů
Trvalé vazby mezi položkami
Vlastní správa číselníků
Nastavení pozadí položek
Definice šablon dokumentace
Vytváření vlastních sestav
Dynamické animované grafy
Obesílání týmu
Archiv

Šablony

Katalog aktiv
Plán zvládání rizik
Prohlášení o aplikovatelnosti
Analýza rizik
Plán opatření
Hodnocení souladu

Komplexní číselníky

ISO 27001+
Zákon č. 181/2014 Sb.
GDPR GAP

Individuální číselníky

Důvěrnost
Priorita
Druh aktiva
Kategorie aktiva
Důvěrnost aktiva
Dostupnost aktiva
Integrita aktiva
Hodnota aktiva
Úroveň dopadu
Způsob likvidace aktiva
Důvod zpracování aktiva
Rozsah zpracování aktiva
Úroveň hrozby
Úroveň zranitelnosti
Úroveň rizika
Druh hrozby
Skupina zranitelnosti
Katalog hrozeb
a mnoho dalších ...


Příklady výstupů


Reference


Naše produkty

Naši klienti