Územní pracoviště v Chrudimi oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


Číslo jednací: 7109/19/2804-00540-605110
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim, zasedací místnost ve 2. NP přístavku, č. dveří 2.35
Datum a čas: 20.2.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: dne 20.2.2019 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti ve 2. NP v přístavku číslo dveří 2.35. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Dražební jistota: 150 000,00 Kč
Nejnižší podání: 542 667,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovitost se nachází na okraji zastavěné části města Ostrava, část Polanka nad Odrou. Objekt rodinného domu s příslušenstvím a pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o klidnou lokalitu mimo hlavni frekventované silnice nebo jiné rušící vlivy. Okolní zástavbu tvoří především objekty rodinných domů. Rodinný dům je částečně podsklepený zděný objekt, se dvěma NP s plochou střechou. Dle získaných informací byl kolaudován v roce 1986. Je převážně v původním technickém stavu bez rekonstrukcí, s minimem běžné údržby. Nověji byla pouze cca před 5-ti lety natavena nová vrstva živičné střešní krytiny. Dispozičně je řešen dvěma bytovými jednotkami - v 1. NP byt 2+1, ve 2. NP byt 4+1. V 1. PP se nachází dvě garáže a kotelna. Objekt je napojen na kompletní inženýrské sítě - voda, elektro, plyn, splašková kanalizace. Zastavěná plocha objektu cca 161 m2, užitná plocha nadzemních podlaží je cca 228 m2.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
5 300 Kč
Termín konání: 6.2.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Chrudimi

 
Anketa

Dáváte si novoroční předsevzetí?

ano  41
ne  156

Hlasovalo 197 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz