Územní pracoviště Brno III oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1031238/19/3003-80050-711753
Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno III,Šumavská 35, 602 00 Brno, 12. patro, zasedací místnost.
Datum a čas: 15.5.2019 od 13:00 hodin
Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 12:30 hod.
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 421 717,00 Kč
Dražební vyhláška:
Soubor nemovitých věcí: Obec: 537454 Lysá nad Labem Okres: CZ0208 Nymburk Katastrální území: 689505 Lysá nad Labem List vlastnictví: 2338 Pozemek parcela č. 2912/17 o celkové výměře 1.634 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/18 o celkové výměře 6.087 m2- trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/19 o celkové výměře 6.251 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/20 o celkové výměře 5.297 m2 - trvalý travní porost. Pozemek parcela č. 2912/7 o celkové výměře 54 m2 - vodní plocha. Pozemek parcela č. 2916/11 o celkové výměře 149 m2 - vodní plocha. Dražené pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části města Lysá nad Labem. Jedná se o soubor zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. Pozemky parc. č. 2912/17, parc. č. 2912/18, parc. č. 2912/19, parc. č. 2912/20, parc. č. 2912/7 a parc. č. 2916/11 jsou z jedné strany ohraničené korytem místního potoka a nacházejí se v lánu. Přes pozemky vede nezpevněná cesta. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
70 000 Kč
Termín konání: 17.4.2019 od 10:15 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno III

 
Anketa

Třídíte doma odpad?

ano, ale jen plast nebo papír  176
ano, třídím všechen odpad  417
ne, odpad netřídím  66

Hlasovalo 659 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz