https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1125750/19/3309-80542-701264
Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211
Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 3 000,00 Kč
Nejnižší podání: 6 446,00 Kč
Dražební vyhláška:
Podíl id. 1/6 nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 147, pro obec Tučapy, katastrální území Tučapy – pozemek (orná půda) o výměře 3 223 m2, parcelní číslo 160

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
51 000 Kč
Termín konání: 24.5.2019 od 9:30 hodin

FÚ pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti
168 000 Kč
Termín konání: 4.6.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Zlínský kraj - Územní pracoviště v Uherském Hradišti


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz