https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1313939/19/2301-80542-402891
Místo: budova Územního pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň, zasedací místnost v přízemí úřadu
Datum a čas: 10.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v místě konání dražby dne 10.09.2019 od 9:30 do 10:00 hod.
Dražební jistota: 100 000,00 Kč
Nejnižší podání: 516 145,00 Kč
Dražební vyhláška:
opakovaná dražba: Nemovitosti - Pozemky Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití 11605/52 20 ostatní plocha jiná plocha 11608 728 trvalý trávní porost 11610/146 369 ostatní plocha jiná plocha 11610/182 231 ostatní plocha jiná plocha Vše zapsáno na LV 8157 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres Plzeň-město, obec Plzeň, k. ú. Plzeň. Dražená nemovitá věc jsou pozemky neudržované, porostlé nálety. Svým tvarem neumožňují výstavbu. Pozemky obdobného tvaru a výměr nejsou obvyklým předmětem obchodování. Na pozemcích vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem údržby obslužnosti vtoku do propustku, oprávnění pro Statutární město Plzeň.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
456 967 Kč
Termín konání: 20.6.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Plzeňský kraj - Územní pracoviště v Plzni


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz