https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


Číslo jednací: 1465413/19/3107-00540-806087
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Přerově, Wurmova 2831/4, zasedací místnost v 6. poschodí.
Datum a čas: 17.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby.
Dražební jistota: 1 000 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 915 665,00 Kč
Dražební vyhláška:
Nemovitá věc - pořadové č. 1 pozemky: Parcela výměra(m2) druh pozemku Zp.využití Zp.ochr. 481/5 643 zast.plocha a nádvoří Součástí je stavba: Radslavice, č.p.: 356, výroba Stavba stojí na pozemku p.č.: 481/5 Okres: CZ0714 Přerov Obec: 517534 Radslavice Kat.území 738816 Radslavice u Přerova List vlastnictví: 709 Vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a všemi součástmi jako jeden celek.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražběwww.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz