https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 9 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 7300809/19/2009-80541-507931
Místo: Finanční úřad pro hl. město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 9, Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9, v dražební místnosti vymáhacího oddělení, 4.patro
Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 27.11.2019 v době od 09,30 hod., kancelář č. 405
Dražební jistota: 5 000,00 Kč
Nejnižší podání: 34 000,00 Kč
Dražební vyhláška:
Okres: CZ0523 Náchod, Obec: 574465 Stárkov, Katastrální území: 754838 Stárkov, List vlastnictví: 699. Nemovitosti Pozemky Označení a popis dražené nemovité věci: Parcela č. 67, výměra (m2) 352, druh pozemku zahrada, Způsob ochrany chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna, pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně, zemědělský půdní fond. Předmětem dražby je pozemek parcelní čísla 67 vedený v katastru nemovitostí jako zahrada, který se nachází na svažitém pozemku v severozápadní části nepravidelné bytové zástavby v obci Stárkov. Je přístupná vpravo ze zpevněné asfaltové komunikace ve směru Jívka – Stárkov.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
1 670 000 Kč
Termín konání: 27.11.2019 od 10:30 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 9


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz