https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště pro Prahu 1 oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 8017093/19/2001-80543-505768
Místo: Štěpánská 619/28, 110 00 Praha 1, dražební místnost - 1. patro místnost č. 142
Datum a čas: 27.11.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9,30 hod. do zahájení dražby.
Nejnižší podání: 787,00 Kč
Dražební vyhláška:
pozemek parc. č. 604/2 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, LV č. 2840

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
42 180 Kč
Termín konání: 27.11.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 1
230 887 Kč
Termín konání: 27.11.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro hlavní město Prahu - Územní pracoviště pro Prahu 1


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz